Podczas edycji miasta nie pozwalacie wpisać miast zawierających myślnik (-) w nazwie, mimo tego że takie miasto wybiera się z listy.